Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Nowej Wsi

Nowa Wieś 153
38-120 Czudec

tel. 17-2771-962
e-mail sdsnowawies@op.pl