O Nas

Celem głównym działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi jest działanie na rzecz nabywania i podtrzymywania samodzielności i zaradności w zakresie czynności dnia codziennego uczestników, ich integracji ze środowiskiem oraz funkcjonowania w życiu społecznym.

W związku z tym proponujemy uczestnikom cykl zajęć:

1. Treningi funkcjonowania w życiu codziennym -

 • trening dbałości o wygląd zewnętrzny oraz higieny
 • trening kulinarny
 • trening umiejętności praktycznych
 • trening gospodarowania własnymi środkami itd.

2. Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów -
 • kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi
 • motywowanie do zachowań akceptowalnych przez otoczenie
 • trening umiejętności radzenia sobie w urzędach, środkach komunikacji miejskiej czy w instytucjach kultury itd.


3. Treningi umiejętności spędzania wolnego czasu -
 • rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi
 • rozwijanie zainteresowań internetem
 • udział w spotkaniach towarzyskich
 • udział w spotkaniach kulturalnych

4. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

5. Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych.


6. Terapię ruchową - w tym specjalistyczne zabiegi fizjoterapeutyczne (masaż, zabiegi laserem, polem magnetycznym, ultradźwięki itd.)
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia turystyczne - wycieczki, rajdy
 • zajęcia rekreacyjne
 • rehabilitację


7. Terapię zajęcową w pracowniach: plastyczno-rękodzielniczej, stolarsko-ceramicznej, komputerowej

8. Ciepły posiłek

9. Poradnictwo psychologiczne

10. Bezpłatny dowóz do placówki i z powrotem

Placówka zapewnia również na miejscu specjalistyczną opiekę lekarską.